Slatkovodne ribe fiziološki se razlikuju od morskih jer su se morale prilagoditi životu u slatkoj vodi. Oko 40 posto poznatih vrsta riba su slatkovodne ribe. Riječna je riba, poput morske, bogata proteinima i omega-3 masnim kiselinama. Od vitamina su najzastupljeniji vitamini B skupine, posebno vitamin B12, a od minerala mangan, fosfor i selen.
.
Morska riba jedna je od najzdravijih namirnica na svijetu koju bismo redovno morali konzumirati. Riba zauzima važno mjesto u našoj prehrani, posebno zbog zdravih nutrijenata i vrijednosti kojima obiluje. Razlikujemo nekoliko vrsta ribe, a po sadržaju i količini masti dijelimo ih na bijelu i plavu ribu

.
Bosfish® se fokusira na ponude hrane koja garantira profitabilnu proizvodnju i zdravu ribu. Koristimo pažljivo odabrane sirovine najboljeg kvaliteta. Naš cilj je odabrati sirovine za svoje kupce koje će u idealnim finansijskim mogućnostima preobraziti u hranu za uzgajivače ribe.

.

0