Bosfish riblja hrana

Proizvodnja riblje hrane je kompleksna nauka koja zahtjeva dobro poznavanje potreba riba, odabir kvalitetnih sirovina, ekonomskog poslovanja i ekologije. Najbolji se rezultati postižu kada su svi ovi elementi u harmoniji. Svaka riblja kategorija, bilo da je riječ o ribljoj mlađi, odrasloj ribi ili ribi za mriješćenje, zahtjeva različitu hranu, zato ulažemo sve svoje kapacitete u […]