Sigurnost u našoj hrani za ribe

Sigurnost u našoj hrani za ribe

Bosfish ® hrana je  razvijena  i testirana u istraživanjima  akvaristike,  a rezultati su potvrdili na realne  uvjete  na terenu. Kombinacija pažljivo odabranih sirovina i visoka probavljivost dovesti će  do proizvoda koji zadovoljava  prehrambene zahtjeve, izvanrednu  konverziju hrane i znatno ograničava uticaj na okoliš i svodi ga na najmanju moguću mjeru.

Cijeli proces prerade sirovina i proizvodnje gotovog proizvoda se odvija na namjenski specijaliziranoj opremi koja je najsofisticiranija u ovoj oblasti.

Standardi

Visoka sigurnost hrane i praćenje standarda  koje zahtijeva moderni potrošač su temelj Bosfish hrane.   Sve registracije se odvijaju  u susret tim zahtjevima i uprava za razvoj kontinuirano nadograđuje naše kontrolne procedure.

Kontrola kvaliteta

Cilj kontrole kvalitete je osigurati da naši proizvodi zadovoljavaju:

– Očekivanja naših kupaca koja se  ogledaju u  hranjivim  vrijednostima hrane, fizičkom kvalitetu peleta i povoljnoj cijeni proizvoda

-Službene zahtjeve za sigurnost hrane

Nutritivna vrijednost i izgled peleta

Recepti hrane i sirovine se kontrolišu i analiziraju prije svake proizvodnje. Nakon proizvodnje, prije nego što je hrana puštena u prodaju  pelete su kontrolisane prema hemijskim i mikrobiološkim    parametrima te fizikalnim svojstvima, kao što su boja, gustoća, veličina i oblik.

Okoliš

Posebnu pažnju obraćamo očuvanju okoliša koristeći ekološki prihvatljive tehnologije i sirovine u skladu sa strogim proizvodnim standardima.

 

Podijeli objavu:

Facebook
Twitter
LinkedIn